Kalendarz finansowo-podatkowy w 2017 roku w jurysdykcji cypryjskiej

Szanowni Państwo,

w imieniu spółek Grupy OpusNet, które są zobowiązane do prowadzenia sprawozdawczości finansowo-podatkowej Państwa spółki pragniemy zapoznać Państwa z terminami obowiązków podatkowych i sprawozdawczych w jurysdykcji cypryjskiej.

  1. Terminarz obowiązków podatkowych i sprawozdawczych dotyczących 2017 r.
Lp. Obowiązek sprawozdawczy Termin (co do zasady)
1. SF Sprawozdanie finansowe 2015 31-03-2017
Sprawozdanie finansowe 2016 31-03-2018
2. Roczne zeznanie podatkowe

CIT

Elektroniczne składanie formularza

(IR. 4) za 2015r.

31-03-2017
Elektroniczne składanie formularza

(IR. 4) za 2016r.

31-03-2018
3. Zapłata

CIT

Tymczasowe podatki na podstawie wstępnie oszacowanego zysku za 2017r. I rata 31-07-2017

II rata 31-12-2017

Płatność podatku dochodowego CIT na podstawie

self assessment za 2016 r.

 

01-08-2017
4. SDC

Podatek obronny

Zapłata podatku SDC za pierwsze półrocze 2017r. 30-06-2017
Zapłata podatku SDC za drugie półrocze 2017r.

SDC – Speciac Contribution for Defence

 

31-12-2017
5. PIT Złożenie oświadczenia (IR7) pracodawców za 2016 r. 31-07-2017
6. VAT/VIES Deklaracja VAT   (Value Added Tax )

 

 

 

Deklaracja VIES (VAT Information and Exchange System)

 

w ciągu 40 dni od dnia zakończenia poprzedniego kwartału

 

do 15. dnia każdego miesiąca
za poprzedni
miesiąc

7. Annual Levy Annual Levy – opłata roczna na rzecz rządu w kwocie
350 EUR
30-06-2017

 

 

  1. Terminarz przesyłania dokumentów księgowych.

 

Lp. Na potrzeby przygotowania: Dokumenty księgowe za okres: Termin dosłania dokumentów
1.

 

SF

CIT

SDC

PIT

I kwartał 2017 do 15-04-2017
II kwartał 2017 do 15-07-2017
III kwartał 2017 do 15-10-2017
IV kwartał 2017 do 15-01-2018
 
 

2.

 

VAT/VIES

Za poszczególne miesiące styczeń –grudzień 2017r. do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc

Przypominamy, że w celu umożliwienia wypełnienia naszego zobowiązania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia obowiązków podatkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego wymagane jest terminowe (zgodne z załączoną powyżej tabelą) dostarczenie dokumentów księgowych, tj. w szczególności:

– wyciągów dotyczących rachunków brokerskich, depozytowych oraz standardowych rachunków bankowych,

– umów/ aneksów/ załączników dotyczących aspektów finansowych i majątkowych spółki, w tym: pożyczek, zamian praw majątkowych, zbycia/nabycia aktywów/pasywów,

– faktur zakupu i sprzedaży,

– innych dokumentów mających wpływ na sytuację majątkową, bądź finansową spółki.

Kwartalne, terminowe, przesyłanie dokumentów pozwoli na wykonanie prac księgowych na bieżąco, tym samym wpłynie na skrócenie czasu przygotowania sprawozdania finansowego. W przypadkach zaistnienia szczególnych okoliczności, umożliwi przygotowanie sprawozdania finansowego w trybie przyspieszonym.

W przypadku nie zachowania terminów kwartalnych, jedynie przesłanie kompletnych dokumentów księgowych do dnia 30-09-2017 daje możliwość dochowania terminów wykonania obowiązków sprawozdawczych za 2016r., natomiast sprawia, że Opus Finance nie będzie w stanie przygotować sprawozdania finansowego w trybie przyspieszonym bez zaangażowania dodatkowych środków.

Niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdania finansowego może prowadzić do ryzyka konieczności zapłaty kar przewidzianych prawem cypryjskim. (Informacje na stronie http://opustrust.eu/stawka-podatku-dochodowego-cit/)

Dokumenty księgowe możemy otrzymywać w wersji papierowej lub elektronicznej, natomiast w uzasadnionych przypadkach wymagane może być dostarczenie oryginalnych dokumentów. Prosimy zatem o przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej lub w wersji papierowej na poniższe adresy, co umożliwi dostępność ww. dokumentów w naszym lokalnym biurze:

Adresy do korespondencji

Adres email:

 

bookkeeping@opustrust.eu

Adres pocztowy: Opus Trust Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 1A,

00-014 Warszawa

Jednocześnie zachęcamy do terminowego wywiązywania się z opłat za nasze usługi. Jakiekolwiek opóźnienia mogą powodować opóźnienia w spłacie Państwa zobowiązań podatkowych, naliczanie dodatkowych opłat i odsetek karnych oraz uniemożliwić terminowe wykonanie naszych usług.

Jeśli mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Opus Finance. Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji w tym zakresie.

 

Z poważaniem,

Opus Finance