Baza wiedzy

Glosariusz

Nieograniczony obowiązek podatkowy – podleganie opodatkowaniu od całości swoich dochodów niezależnie od tego,granicami gdzie zostały osiągnięte/gdzie są położone ich źródła.

inne hasła >>

FAQ

Co należy do obowiązków sekretarza spółki?

Sekretarz jest odpowiedzialny m.in. za terminowe składanie informacji korporacyjnych o spółce do właściwych organów oraz za kwestie administracyjne w spółce, takie jak: sporządzanie dokumentów (protokoły zgromadzeń udziałowców lub członków zarządu), podpisywanie sprawozdania finansowego i towarzyszących mu dokumentów. Oczywiście sekretarz, o ile zostanie upoważniony przez członków zarządu może dokonywać pewnych transakcji w imieniu spółki, jednakże musi posiadać do tego stosowne upoważnienie.

inne FAQ >>