Baza wiedzy

Glosariusz

Rada nadzorcza zazwyczaj jest organem fakultatywnym, którego funkcjonowanie każdorazowo określone jest umową spółki. Minimalna ilość członków zależy od poszczególnych jurysdykcji ale zazwyczaj powinna się składać z minimum trzech członków. Podstawowym zadaniem Rady Nadzorczej jest reprezentowanie interesów wspólników pomiędzy zgromadzeniami wspólników oraz nadzorowanie prac Zarządu, poprzez żądanie raportów z jej działalności.

inne hasła >>

FAQ

Kto może zostać członkiem zarządu powierniczego?

Członkami zarządu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne w zależności od przepisów danej jurysdykcji. Zasady powoływania i odwoływania członków zarządu określają Atricles of Association, a w braku takich uregulowań w Articles of Association stosuje się przepisy kodeksu handlowego spółek w danej jurysdykcji. Członkowie zarządu reprezentują spółkę i prowadzą jej sprawy.

inne FAQ >>