Exit tax – czy jest się czego bać?

Od kliku dni trwają dyskusje nad podatkiem „od wyprowadzki”, exit tax. Dyskusje oparte są głównie na projekcie zmian do ustaw o podatku dochodowym (od osób prawnych i od osób fizycznych), który pojawił się w ostatnich dniach sierpnia br.
Exit tax jest podatkiem wzbudzającym emocje (nie tylko w Polsce), dyskusja zatem także jest gorąca, często wręcz pełna paniki, do czego niewątpliwie przyczynia się niezwykłe tempo prac nad projektem, jak i bardzo słaba redakcyjna jakość proponowanych przepisów.
Po przestudiowaniu proponowanych regulacji (które oczywiście mogą ulec zmianie), chcielibyśmy potwierdzić, iż exit tax dotyczy właściwie trzech przypadków:

  • – zmiany rezydencji podatkowej przez osobę fizyczną – co wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania na co najmniej 183 dni w roku kalendarzowym; lub przez osobę prawną (sytuacja w Polsce rzadko spotykana);
  • przeniesienia składnika majątkowego poza terytorium RP (bez zmiany właściciela tego składnika majątkowego), o ile w wyniku tego przeniesienia RP traci prawo do opodatkowania dochodu ze zbycia tego składnika majątkowego
  • przeniesienia składnika majątkowego do np. zagranicznej spółki osobowej, o ile taka czynność pozbawiłaby RP możliwości opodatkowania dochodu ze zbycia tego składnika majątkowego (co jest wypadkiem rzadkim).

Pragniemy poinformować, że sytuacje te jedynie w wyjątkowych sytuacji mogą dotyczyć oferowanych przez nas rozwiązań. Exit tax, zarówno w kształcie proponowanym w projekcie ustawy, czy też w przepisach UE, ma zadanie jedynie zapobieganie odniesienia korzyści podatkowej w przypadku, gdy nie zmienia się właściciel składników majątkowych, natomiast poprzez zmianę rezydencji podatkowej lub miejsca położenia składników majątkowych można doprowadzić do zmiany miejsca opodatkowania dochodu ze zbycia tych składników majątkowych.
Przypadki, gdy składniki majątkowe w istocie zmieniają właściciela nie są co do zasady objęte podatkiem od wyprowadzek, a jeśli tak, są to sytuacje absolutnie wyjątkowe.
W tym świetle, ograniczenia w stosowaniu przepisów o exit tax, jak na przykład próg 2 milionów PLN w odniesieniu do wartości przenoszonego majątku przez osoby fizyczne, czy też ograniczenia katalogu tych składników majątkowych do m. in. udziałów, akcji, papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla niektórych przypadków, są istotne jedynie dla tych kilku, wybranych sytuacji.
W opinii Grupy Opus, przepisy o exit tax, w największy stopniu odnoszą się do osób fizycznych, które faktycznie planują zmianę rezydencji podatkowej. Pragniemy jednak podkreślić, iż zmiana rezydencji podatkowej, o ile ma być skuteczna, zawsze wiąże się z faktycznym opuszczeniem Polski na zdecydowaną większość roku kalendarzowego i jest zazwyczaj wynikiem decyzji o zmianie miejsca zamieszkania lub/i zmianie trybu życia (przejście na emeryturę/podjęcie studiów). W takim wypadku, exit tax, może w istocie być czynnikiem podnoszącym koszt takiej wyprowadzki.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych oddziałów w Warszawie, Poznaniu i Krakowie – chętnie omówimy faktyczne zasady zmiany rezydencji podatkowej, jej zalety i minusy, a wreszcie jaki wpływ na taką zmianę miałyby przepisy o exit tax. Chętnie także wskażemy inne dostępne rozwiązania dotyczące optymalnego prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o narzędzia z innych państw.

Pozostajemy z poważaniem
W imieniu Grupy Opus
Agnieszka Rzepecka