IOD Grupy Opus

W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Grupy Opus:

  • listownie na adres: OpusTrust sp. z o.o. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”
  • przez e-mail: iod@opustrust.eu
  • telefonicznie: +48 22 201 08 28