Nowe rozwiązania OPUS – kryptowaluty, tokeny, ICO

Kryptowaluty, tokeny, ICO a exodus z Polski…

Technologia blockchain przyniosła do Polski nowe możliwości inwestycyjne, nowe możliwości konstrukcji prawnych oraz nowe narzędzia realizacji celów tak biznesowych, jak i non-profit.

Polskie ustawodawstwo z trudem podąża za tymi zmianami, a jedynym obszarem, gdzie wprowadzono dość wyczerpujące regulacje prawne są zasady opodatkowania dochodów związanych z kryptowalutami czy tokenami.  W efekcie, polskie przepisy uprawniają Skarb Państwa do poboru podatków od instrumentów opartych na blockchain, natomiast nie zapewniają żadnych przyjaznych rozwiązań chroniących promotorów, inwestorów czy innych uczestników tej branży.

Wobec takiego stanu rzeczy, obserwowany jest exodus polskich przedsiębiorców z branży blockchain do innych systemów prawnych, które wykazują lepsze przygotowanie do zapewnienia ochrony prawnej, z jednoczesnym atrakcyjnym systemem podatkowym.  Zasłużoną popularnością cieszy się Malta, ciekawą kontrpropozycją jest Gruzja, która skutecznie oferuje sprawne, szybkie rozwiązania przy minimalnych formalnościach, w większości przypadków dokonywanych w systemie on-line.

Grupa Opus już od 10 lat pomaga polskim przedsiębiorcom w konstruowaniu koncepcji biznesowych poza granicami Polski.  Poprzez swoje biura na Cyprze, Malcie i w USA, a także siatkę placówek w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, w oparciu o długoletnie doświadczenie, wspiera przedsiębiorców w szukaniu rozwiązań, które dają elastyczność, stabilność prawa, przyjazność wobec inwencji technologicznej i biznesowej, z jednoczesnym upewnieniem się, że polskie przepisy prawa pozostają nienaruszone.

Grupa Opus uczestniczy w konstruowaniu struktur międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia gospodarczego/ekonomicznego, które to jest warunkiem działania w zgodzie z przepisami klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, a nade wszystko w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem.

Stąd też zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami, w szczególności w zagadnieniach dotyczących technologii blockchain, w tym:

ICO,

– obrót kryptowalutami/tokenami,

– strukturyzacja transakcji pozwalająca na efektywną redukcję kosztów transakcji,

– proces uzyskiwania stosownych licencji.

Jesteśmy świadomi obszarów ryzyka związanych z obsługą bankową, badaniem źródła pochodzenia środków pieniężnych i wszelkich bolączek „nadmiaru raportowania” cechującego ostatnie lata.

Zależy nam na prostych, klarownych strukturach, których koszty (czasowe i pieniężne) są sprowadzone do minimum.

Jedną z naszych ostatnich konstrukcji jest Fundusz Kryptowalutowy Mitteleuropeo, www.merp.eu

Więcej o nas i nasze dane kontaktowe:  www.opus-net.eu