Opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł uchwalone przez Sejm

Szanowni Państwo, zgodnie z informacjami przekazywanymi w trakcie prelekcji o zmianach w podatkach na rok 2015 w ramach konferencji OpusNet „3 X 4” informujemy, że Sejm uchwalił Projekt ustawy o zmianie ustawy i podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (zw. dalej „Projektem”). Przepisy Ustawy zmieniają i doprecyzowują zasady opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł. Główne założenia Ustawy to m.in.: dochody wykazane w wysokości zbyt niskiej lub niewykazane do opodatkowania będą opodatkowane stawką podatku dochodowego w wysokości 75%, badanie dochodu podatnika będzie opierać się o sumę zgromadzonego w danym roku mienia oraz poniesionych wydatków, z uwzględnieniem tych przychodów, które zostały zgłoszone do opodatkowania lub przedawnione (tylko w przypadku przedawnienia zapłaty podatku a nie przedawnienia zgłoszenia do opodatkowania), ciężar dowodu w toku postępowania kontrolnego fiskusa w zakresie wykazania przychodów opodatkowanych i nieopodatkowanych spoczywa na podatniku, termin przedawnienia to 5 lat od powstania obowiązku podatkowego.   Zgodnie z obowiązującym procesem legislacyjnym, Projekt został przekazany do Senatu. Nasi eksperci będą monitorować dla Państwa ewentualne poprawki do obecnych przepisów Projektu, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. Zapraszamy Państwa do kontaktu z ekspertami OpusTax, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat Projektu.  

Więcej