Audyt spółek osobowych i rozliczenia PIT w ofercie OpusTax

Szanowni Państwo,   pragniemy przypomnieć, że od początku 2015 roku zespół Doradców Podatkowych OpusTax poszerzył swoją ofertę o następujący zakres usług: audyt spółek osobowych pod kątem konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych, sporządzanie i sprawdzanie rocznych zeznań podatkowych PIT za rok 2014. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2015 przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym rozszerza się katalog podmiotów będących podmiotami powiązanymi o podmioty nieposiadające osobowości prawnej tj. spółki osobowe takie jak: spółki jawne, spółki komandytowe i komandytowo – akcyjne czy spółki partnerskie. Powyższa zmiana, oznacza, iż transakcje ze spółkami osobowymi są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Szczegółowej analizie powinny być poddane między innymi: przystąpienie do umowy spółki osobowej, joint venture i podobnych transakcji, transakcje ze spółką osobową, której podatnik jest wspólnikiem. Szczególną uwagę należy zwrócić również na sposób podziału zysku w spółkach osobowych, ponieważ organy podatkowe będą miały możliwość kwestionowania sposobu podziału zysku w spółkach osobowych, jeżeli wystąpią podejrzenia, że odbiega on od zasad rynkowych. W przypadku braku dokumentacji cen transferowych organy podatkowe będą mogły oszacować wartość transakcji w oparciu o zasady rynkowe. Aby umożliwić zatem Państwu ocenę, czy ww. regulacje będą miały zastosowanie do Państwa spółek osobowych, eksperci OpusTax przygotowali specjalistyczny audyt pod kątem nowych przepisów. Sprawdzenie aktualnego stanu Państwa struktury ma na celu: ocenę poziomu ryzyka w zakresie zastosowania przepisów o cenach transferowych, dostrzeżenie innych potencjalnych obszarów ryzyka podatkowego w spółkach osobowych. OpusTax dostarczy Państwu szczegółowy raport z powyższej analizy i przedstawi swoją ofertę w zakresie działań zalecanych do zażegnania niebezpieczeństwa. Wspomniany audyt przeprowadzany jest przez specjalistów Grupy Opus rzetelnie i krótkim terminie do 5 dni roboczych.   Doradcy Podatkowi OpusTax polecają swoje usługi w zakresie sporządzania rocznych zeznań podatkowych PIT za rok 2014. Posiadamy w tym zakresie wieloletnią praktykę, wzmocnioną zrealizowanymi szkoleniami. Nasze kompleksowe usługi obejmują: sporządzanie zeznań w stosunku do wszystkich rodzajów przychodów (polskich i zagranicznych), rozliczenie działalności gospodarczej, rozliczenie dochodów kapitałowych i ze sprzedaży nieruchomości, rozliczenie wspólne, rozliczenie ulg i podatku zapłaconego zagranicą, przygotowanie wniosków i pomoc w procesie uzyskania zwrotu nadpłaty. Nasze wynagrodzenie liczone jest w oparciu o ilość godzin pracy Doradcy Podatkowego potrzebną do sporządzenia zeznania czy rozliczenia. Wyceny dokonujemy po bezpłatnym spotkaniu Klienta z pracownikiem OpusTax, na podstawie danych z wypełnionego wspólnie kwestionariusza. Oferujemy atrakcyjną stawkę godzinową za wykonaną usługę. Wszystkich Państwa chętnych do skorzystania z naszych usług w zakresie audytu spółek osobowych pod kątem cen transferowych oraz sporządzania zeznań podatkowych PIT za rok 2014, prosimy o kontakt z biurami OpusNet.   Z poważaniem,   Iwona Młynarska – Morchało Doradca podatkowy nr 11076 Agnieszka Rzepecka OpusTax sp.k.   Marcin Bazylczuk Doradca podatkowy nr 12017 Agnieszka Rzepecka OpusTax sp.k.

Więcej