Exit tax – czy jest się czego bać?

Od kliku dni trwają dyskusje nad podatkiem „od wyprowadzki”, exit tax. Dyskusje oparte są głównie na projekcie zmian do ustaw o podatku dochodowym (od osób prawnych i od osób fizycznych), który pojawił się w ostatnich dniach sierpnia br. Exit tax jest podatkiem wzbudzającym emocje (nie tylko w Polsce), dyskusja zatem także jest gorąca, często wręcz pełna paniki, do czego niewątpliwie przyczynia się niezwykłe tempo prac nad projektem, jak i bardzo słaba redakcyjna jakość proponowanych przepisów. Po przestudiowaniu proponowanych regulacji (które oczywiście mogą ulec zmianie), chcielibyśmy potwierdzić, iż exit tax dotyczy właściwie trzech przypadków: – zmiany rezydencji podatkowej przez osobę fizyczną – co wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania na co najmniej 183 dni w roku kalendarzowym; lub przez osobę prawną (sytuacja w Polsce rzadko spotykana); przeniesienia składnika majątkowego poza terytorium RP (bez zmiany właściciela tego składnika majątkowego), o ile w wyniku tego przeniesienia RP traci prawo do opodatkowania dochodu ze zbycia tego składnika majątkowego przeniesienia składnika majątkowego do np. zagranicznej spółki osobowej, o ile taka czynność pozbawiłaby RP możliwości opodatkowania dochodu ze zbycia tego składnika majątkowego (co jest wypadkiem rzadkim). Pragniemy poinformować, że sytuacje te jedynie w wyjątkowych sytuacji mogą dotyczyć oferowanych przez nas rozwiązań. Exit tax, […]

Więcej