Projekt przepisów wprowadzających opodatkowanie CFC wpłynął do Sejmu

Warszawa, 17 kwietnia 2014 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do Sejmu RP wpłynął projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Najważniejszą z proponowanych zmian jest wprowadzenie tzw. klauzuli CFC (controlled finance company), co na język polski tłumaczy się jako „przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej”.

Proponowane przepisy mają doprowadzić do możliwości doliczenia dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych do dochodów ich wspólników, tym samym tworząc możliwość opodatkowania polskim podatkiem dochodowym zysków osiąganych zagranicą.

Działaniem klauzuli nie będą jednak objęte dochody zagranicznych spółek kontrolowanych, które prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą. Prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej ma również związek
z rezydencją podatkową, a co za tym idzie z tzw. „substance”, czyli treścią ekonomiczną przedsiębiorstwa.

O kwestiach substance była już mowa podczas serii naszych konferencji w październiku 2013 roku i jak wtedy zapowiadaliśmy, OpusNet pracuje nad dostarczeniem rozwiązań dotyczących substance, a tym samym również wymogów klauzuli CFC.

W efekcie w najbliższym czasie możecie Państwo spodziewać się z naszej strony nowej, interesującej oferty w tym zakresie, dzięki której nie tylko będzie można podkreślić rezydencję podatkową poszczególnych spółek zagranicznych, ale i znaleźć zgodne z ekonomiczną treścią przedsiębiorstw rozwiązanie na wykluczenie stosowania klauzuli CFC.

Jednocześnie prosimy o uwzględnienie faktu, iż projekt ustawy zawierający klauzulę CFC dopiero został przesłany do Sejmu RP, co oznacza, że ostateczna treść ustawy może przynieść jeszcze inne propozycje. Dlatego też na chwilę obecną nie przekazujemy Państwu dokładnych zasad działania przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych.  Oczywiście, będziemy Państwa informować o kolejnych etapach związanych z procesem legislacyjnym dotyczącym zmian w polskich przepisach podatkowych.

Gdybyście już teraz mieli Państwo pytania, kontakt do ekspertów OpusNet znajdziecie Państwo na stronie www.opus-net.eu, jednakże podkreślamy że wiele kwestii pozostaje jeszcze nierozstrzygniętych.

Z poważaniem,

Agnieszka Rzepecka
CEO OpusNet