Zbliżające się terminy obowiązków podatkowych i sprawozdawczych w jurysdykcji cypryjskiej

W imieniu spółek Grupy OpusNet, które są zobowiązane do prowadzenia sprawozdawczości finansowej (w tym podatkowej) Państwa spółki prawa cypryjskiego oraz w związku ze zbliżającymi się terminami ustawowymi w odniesieniu do lat finansowych 2014 i 2015, przypominamy o zbliżających się terminach obowiązków podatkowych i sprawozdawczych w jurysdykcji cypryjskiej.

Obowiązki dotyczące zobowiązań podatkowych i sprawozdawczych za 2014 rok.

Poz. Rodzaj zobowiązania podatkowego lub sprawozdawczego Termin 2015
1. Płatność ostatecznego CIT za 2014. 1 sierpnia
2. Dostarczenie ostatecznego sprawozdania finansowego za 2014 rok do “Registry of Companies”. 31 grudnia

 

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie (na adresy podane na drugiej stronie tej wiadomości)

do 19 czerwca 2015 roku

dokumentów dotyczących 2014 roku w celu umożliwienia nam wypełnienia naszego zobowiązania do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyliczenia rocznego podatku CIT i sporządzenia sprawozdań finansowych.

  • wszystkie wyciągi dotyczące rachunków brokerskich, depozytowych oraz standardowych rachunków bankowych. Aby usprawnić i przyspieszyć proces księgowania prosimy o dostarczenie powyższych wyciągów bankowych w formacie elektronicznym mt.940, który jest dostępny
    w sektorze bankowym.
  • wszystkie umowy/aneksy/załączniki dotyczące aspektów finansowych i majątkowych spółki, w tym: pożyczki, zamiany praw majątkowych, zbycia/nabycia aktywów/pasywów.
  • wszystkie faktury zakupu bądź sprzedaży.
  • inne dokumenty mające wpływ na sytuacje majątkową, bądź finansową spółki.

Obowiązki dotyczące zobowiązań podatkowych i sprawozdawczych za rok 2015.

Poz. Rodzaj zobowiązania podatkowego lub sprawozdawczego Termin 2015
1. Płatność pierwszej zaliczki Special Defence Contribution Tax za pierwszych sześć miesięcy 2015 roku. 30 czerwca
2. Dostarczenie do Urzędu Skarbowego deklaracji CIT IR6 za 2015 na podstawie metody własnego oszacowania rocznego dochodu. 31 lipca
3. Płatność pierwszej zaliczki CIT 2015 w wysokości 50%   na podstawie deklaracji IR6. 31 lipca
4. Druga płatność 50% CIT za 2015 na podstawie deklaracji IR6. 31 grudnia
5. Druga płatność Special Defence Contribution Tax za kolejne sześć miesięcy 2015 roku. 31 grudnia

Obowiązujące w 2015 roku stawki podatków dochodowych w jurysdykcji cypryjskiej:

– podatek CIT – 12,5 %

– podatek Special Defence Contribution (SDC) – 30 %

Aby spełnić obowiązek zapłaty zaliczek na podatek CIT  i  SDC (o których mowa odpowiednio w punktach 1 i 3 powyższej tabeli), prosimy o przesłanie

do 19 czerwca 2015 roku

przewidywanych kosztów oraz przychodów według ich rodzaju na cały 2015 rok.

Tylko dostarczenie nam dokumentów w tym terminie daje nam możliwość przygotowania właściwych wyliczeń w terminie, a co pozwoli uniknąć kar w wysokości 5% zobowiązania podatkowego oraz odsetek w wysokości 5% zaległości podatkowej p.a. od dnia wymagalności.

Zgodnie z lokalnym prawem rachunkowym dokumenty księgowe powinny być dostępne w siedzibie spółki, w związku z czym dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej na poniższe adresy, co umożliwi dostępność ww. dokumentów w naszym lokalnym biurze:

Adres email: bookkeeping@opustrust.eu
Adres do korespodencji: Opus Trust Sp. z o.o.

Centrum Zielna, budynek B

ul. Zielna 37

00-108 Warszawa

 

Prosimy jednocześnie o terminowe wywiązywanie się z opłat za nasze usługi. Jakiekolwiek opóźnienia mogą powodować opóźnienia w spłacie Państwa zobowiązań podatkowych oraz naliczanie dodatkowych opłat i odsetek karnych. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Opus Finance.
Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji w tym zakresie.