„Innowacja w zakresie optymalizacji prowadzenia działalności gospodarczej”

Pod takim hasłem odbyły się 3 spotkania organizowane przez OpusNet w Poznaniu, Krakowie i Warszawie.
W obradach wzięło udział ponad 200 osób, reprezentujących najważniejsze sektory gospodarki, przedstawiciele kadry managerskiej najwyższego szczebla. Uczestnikami byli zarówno nasi obecni Klienci, jak również Partnerzy Biznesowi, ale także  potencjalni klienci i przyszli współpracownicy, wszyscy, którym na sercu leży rozwój biznesu a także zdobywanie nowych rynków.
Celem takich spotkań było i jest dostarczanie naszym gościom cennej wiedzy i aktualnych informacji na temat prawa podatkowego oraz rozwiązań i narzędzi wspierających przedsiębiorców w realizacji ich celów biznesowych, zarówno w wymiarze strategicznym, jak i operacyjnym.
Sesje merytoryczne poprowadziła Prezes Grupy OPUS, Pani Agnieszka Rzepecka, omawiając zagadnienia związane z prawem podatkowym oraz pokazując perspektywy otwierające się przed polskimi przedsiębiorcami. Kolejnym tematem, bardzo ostatnio popularnym, były kwestie związane ze ściągalnością podatków. Podczas obrad zainaugurowano nowe, innowacyjne rozwiązanie  spełniające potrzeby naszych klientów, szczególnie tych prowadzących swoją działalność w formie spółki komandytowo-akcyjnej. Nie zabrakło również gościa ze świata, Prezesa Arab Business Club, który przedstawił słuchaczom nowe kierunki rozwoju, szanse na nowe inwestycje i współpracę z Bliskim Wschodem.
Konferencje OpusNet jako forum wymiany informacji oraz źródło wiedzy i możliwości dyskusji zostały oceniony przez słuchaczy bardzo wysoko. Wielu spośród nich oceniło udział i poruszane tematy jako inspirujące i wskazujące nowe kierunki rozwoju i poszerzania biznesu.