OpusNet so sídlom v Poľsku a ďalších členských štátoch Európskej únie je dynamicky sa rozvíjajúca skupina spoločností, ktoré ponúkajú  komplexné poradenské služby pre podnikateľov v takých oblastiach, ako sú: nutená správa – OpusTrust, právo (hospodárske, obchodné, občianske) – OpusLegal, dane – OpusTax, účtovníctvo –OpusFinance 

Služby OpusNet svojim rozsahom zahŕňajú právne a daňové systémy z celého sveta a sú určené tak pre podnikateľov z Poľska, ako aj zo zahraničia. Z tohto dôvodu sú naše činnosti vykonávané v poľskom, anglickom, ruskom a nemeckom jazyku, rovnako ako aj v iných jazykoch. Vďaka širokej škále služieb ponúkaných v mnohých jurisdikciách OpusNet je v súčasnosti jedinou medzinárodnou skupinou v Poľsku, ktorá poskytuje svojim klientom servis založený na modeli one-stop-shop (všetko v jednom). Naši klienti pochádzajú z celého Poľska, ako aj z Ruska, Ukrajiny, Cypru, Veľkej Británie a Rakúska.

Ako skupina, prostredníctvom našich služieb, ktoré poskytujeme, ponúkame nástroje, ktoré podporujú klientov pri realizácii ich podnikateľských plánov na strategickej a operatívnej úrovni. Preto venujeme zvláštnu pozornosť obchodným cieľom klienta, okolnostiam fungovania podniku a príležitostiam a hrozbám vyplývajúcim z implementácie naplánovaných činností tak, aby tieto nástroje umožnili klientovi optimálnu realizáciu vytýčených cieľov, ako aj zlepšenie fungovania podniku.

V súčasnej dobe Skupina OpusNet zamestnáva 100 ľudí v 5 krajinách. Má kancelárie vo Varšave, Krakove, Poznani, v Larnake (Cyprus), Mriehel (Malta), Rigu (Lotyssko) a Žiline (Slovensko).

Viac informácií:
Tel./Ph.: (+48) 22 201 08 10
Tel./Ph.: (+48) 22 201 26 77
Telefón mobil /M.: (+48) 503 306 924

biuro@opustrust.eu