Zbliżające się terminy obowiązków podatkowych i sprawozdawczych w jurysdykcji maltańskiej

W imieniu spółek Grupy OpusNet, które są zobowiązane do prowadzenia sprawozdawczości finansowej (w tym podatkowej) Państwa spółki prawa maltańskiego oraz w związku ze zbliżającymi się terminami ustawowymi w odniesieniu do lat finansowych 2013 i 2014, przypominamy o zbliżających się terminach obowiązków podatkowych i sprawozdawczych w jurysdykcji maltańskiej.

Obowiązki dotyczące zobowiązań podatkowych i sprawozdawczych za 2013 rok.

Poz. Rodzaj zobowiązania podatkowego lub sprawozdawczego Termin 2015
1. Ostateczny termin zapłaty podatku CIT za 2013 rok 30 czerwca

Obowiązki dotyczące zobowiązań podatkowych i sprawozdawczych za 2014 rok

Poz. Rodzaj zobowiązania podatkowego lub sprawozdawczego Termin 2015
1. Dostarczenie zaudytowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok do sądu najpóźniej do: 30 września
2. Zapłata CIT za 2014 na podstawie sprawozdania finansowego za 2014 rok 30 września

 

W jurysdykcji maltańskiej obowiązuje 35 % stawka podatku dochodowego w 2015 roku.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie (na adresy podane na drugiej stronie tej wiadomości)

do 1 lipca 2015 roku

dokumentów dotyczących 2014 roku w celu umożliwienia nam wypełnienia naszego zobowiązania do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyliczenia rocznego podatku CIT i sporządzenia sprawozdań finansowych:

  • wszystkie wyciągi dotyczące rachunków brokerskich, depozytowych oraz standardowych rachunków bankowych. Aby usprawnić i przyspieszyć proces księgowania, prosimy o dostarczenie powyższych wyciągów bankowych w formacie elektronicznym mt.940, który jest globalnie dostępny w sektorze bankowym.
  • wszystkie umowy/aneksy/załączniki dotyczące aspektów finansowych i majątkowych spółki, w tym: pożyczki, zamiany praw majątkowych, zbycia/nabycia aktywów/pasywów,
  • wszystkie faktury zakupu bądź sprzedaży,
  • inne dokumenty mające wpływ na sytuacje majątkową, bądź finansową spółki.

Tylko dostarczenie dokumentów w tym terminie daje nam możliwość przygotowania właściwych wyliczeń
w terminie, a co pozwoli uniknąć kar w wysokości 5% zobowiązania podatkowego oraz odsetek w wysokości 5% zaległości podatkowej p.a. od dnia wymagalności.

Informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o zwrot części podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę maltańską (tzw. Tax Refund).

Wszelkich informacji w zakresie świadczenia usługi Tax Refund udzielą Państwu nasi eksperci z zespołu Opus Tax.

Zgodnie z maltańskim prawem rachunkowym dokumenty księgowe powinny być dostępne w siedzibie spółki, w związku, z czym prosimy o przesłanie ich w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej na poniższe adresy, co umożliwi dostępność ww. dokumentów w naszym lokalnym biurze:

Adres email: bookkeeping@opustrust.eu
Adres do korespodencji: Opus Trust Sp. z o.o.

Centrum Zielna, budynek B

ul. Zielna 37

00-108 Warszawa

Prosimy jednocześnie o terminowe wywiązywanie się z opłat za nasze usługi. Jakiekolwiek opóźnienia mogą powodować opóźnienia w spłacie Państwa zobowiązań podatkowych oraz naliczanie dodatkowych opłat i odsetek karnych.

Jeśli macie Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Opus Finance.
Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji w tym zakresie.