OpusTax

OpusTax świadczy usługi szeroko pojętego doradztwa podatkowego w obszarze prawa polskiego i obcego. Oferuje wysokiej jakości usługi mające na celu pomoc w skutecznym zarządzaniu podatkami, przy uwzględnieniu specyfiki i praktyk poszczególnych systemów prawnych i podatkowych. Eksperci OpusTax prowadzą audyty podatkowe realizowanych i przyszłych transakcji, jak również analizują sytuację podatkową klienta pod kątem np. zachowania rezydencji podatkowej czy spełnienia wymagań wynikających z zastosowania reguł CFC – zagranicznych spółek kontrolowanych. Więcej informacji na temat rozwiązań biznesowych oferowanych przez OpusTax znajduje się w zakładkach rozwiązania biznesowe i usługi.