OpusTrust

OpusTrust świadczy usługi w zakresie czynności powierniczych. Dzięki umiejętności rozpoznania potrzeb Klienta, zespół OpusTrust pomaga w znalezieniu optymalnego rozwiązania dla osiągnięcia celu biznesowego. W ramach implementacji tych działań OpusTrust prowadzi obsługę prawną poprzez OpusLegal, obsługę podatkową poprzez OpusTax oraz obsługę księgową poprzez OpusFinance. Wynikiem współpracy z tymi trzema podmiotami jest stworzenie struktury inżynierii podatkowej, której faktycznym wykonaniem zajmują się specjaliści OpusTrust. Więcej informacji na temat rozwiązań biznesowych oferowanych przez OpusTrust znajduje się w zakładkach rozwiązania biznesowe i usługi.