Działalność edukacyjna

Mimo dynamicznego rozwoju rynku usług powierniczych w Polsce, świadomość na temat tego sektora jest wciąż niewystarczająca.  Dotyczy to znajomości międzynarodowych rozwiązań podatkowych i prawnych dostępnych przede wszystkim w ramach Unii Europejskiej. Jako najstarsza firma świadcząca usługi powiernicze w kraju, Grupa OpusNet stawia sobie za cel budowanie świadomości i edukowanie w zakresie czynności powierniczych w Polsce. Nasza działalność edukacyjna obejmuje przedsiębiorców, prawników, pracowników kancelarii, współpracowników kancelarii, inwestorów, instytucje finansowe, urzędy i szkolnictwo wyższe.

Prowadzimy szkolenia w zakresie optymalizacji podatkowej i stosowania czynności powierniczych. Jesteśmy obecni na najważniejszych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. Przygotowujemy komentarze, artykuły i inne materiały merytoryczne dostępne za pośrednictwem mediów. Dzielimy się ekspercką wiedzą dotyczącą zmieniających się regulacji prawnych i wynikających z nich możliwości oszczędzania. Przedstawiamy schematy międzynarodowego planowania podatkowego i ich wykorzystanie w polskim obrocie gospodarczym. Kładziemy nacisk na praktyczne rozwiązania problemów biznesowych, które podczas wykładów ilustrujemy sprawdzonymi casusami.

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi prowadzimy warsztaty i wykłady dla studentów. Każdego roku oferujemy praktyki dla studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych, prawniczych, zarządzania, finansów i bankowości. Uczestnicy praktyk w Grupie OpusNet mają możliwość zapoznania się z zasadami wykonywania czynności powierniczych w oparciu o systemy prawne i podatkowe w Polsce i na całym świecie.

Wierzymy, że działalność edukacyjna sektora usług powierniczych w Polsce powinna odnosić się do kwestii budowania zasad wykonywania zawodu powiernika, a zwłaszcza kodeksu etycznego.