Usługi

Przeglądy podatkowe

Eksperci OpusTax przeprowadzi u Państwa przegląd w zakresie: ryzyk, jak i możliwości optymalizacji podatkowej.

Nasze przeglądy, dostosowane do oczekiwań klienta, mogą dotyczyć wybranych transakcji lub całej struktury biznesowej. Swoją pracę wykonujemy kompleksowo we współpracy z innymi działami Grupy OpusNet – OpusLegal, OpusFinance, OpusTrust.

Specjalizujemy się w ocenie ryzyk podatkowych dotyczących Państwa struktur lub transakcji zagranicznych. W ramach naszych usług wykonujemy m.in. „audyt CFC” – przegląd ryzyk związanych z możliwością zastosowania w Państwa strukturach przepisów o opodatkowaniu dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych.

Sporządzane przez nas po dokonaniu przeglądu raporty wskażą Państwu poziom ryzyka, potencjalne skutki podatkowe, a także rekomendacje w zakresie obniżenia ryzyka podatkowego, jak i potencjalnych możliwości optymalizacji podatkowej.

Oferowane przez nas przeglądy obejmują:

 • kompleksową weryfikację oraz ocenę poprawności kalkulacji i regulowania zobowiązań podatkowych;
 • systemowe badanie dokumentacji źródłowej w celu sprawdzenia poprawności prowadzonych ksiąg podatkowych, w tym badanie dokonanej podatkowej kwalifikacji zdarzeń gospodarczych;
 • identyfikację oraz gradację obszarów ryzyka podatkowego oraz rekomendacje w zakresie obniżenia ryzyka;
 • weryfikację umów, zamówień, zleceń oraz innych dokumentów regulujących zasady zawierania transakcji i podejmowania zobowiązań pod kątem ryzyka podatkowego;
 • przegląd istniejących procedur biznesowych pod kątem występowania ryzyka podatkowego;
 • weryfikację bieżących rozliczeń podatkowych pod kątem projektowania  i wdrażania struktur optymalizujących;
 • analizie ryzyka podatkowego  związanego z prowadzonymi lub planowanymi procesami restrukturyzacji, w tym transakcje typu M&A.


Planowanie podatkowe

 • planowanie z wykorzystaniem spółek i struktur zagranicznych

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie optymalizacji podatkowych z wykorzystaniem spółek i struktur zagranicznych. Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z doradcami z różnych jurysdykcji. Doradzane przez nas konstrukcje są opracowywane pod kątem przepisów o tzw. CFC. Nasza praca to nie tylko doradztwo, ale również bezpośredni nadzór nad zakładaniem zagranicznych struktur oraz wsparcie i bieżące doradztwo związane z jej utrzymaniem.

 • planowanie z wykorzystaniem schematów polskich

Pomagamy w utworzeniu tarczy podatkowej lub innej formy restrukturyzacji zobowiązań podatkowych w oparciu o możliwości istniejące na gruncie polskich przepisów podatkowych. Przeprowadzamy transakcje typu M&A, projekty due-dilligence we współpracy z OpusLegal i OpusTrust oraz “step-up” czyli uwolnienie cichych rezerw. Na Państwa życzenie opracowujemy również rozwiązania innowacyjne, dopasowane do Państwa przypadku.

 • optymalizacja opodatkowania wynagrodzeń członków zarządu, kadry kierowniczej oraz wynagrodzeń pracowniczych

Nasi doradcy przedstawią Państwu rozwiązania mające na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych i składek ZUS wynagrodzeń członków zarządu oraz kadry kierowniczej. Podstawą planowania w tym zakresie jest dostosowanie formy zatrudnienia, treści umów lub zaproponowanie nowych rozwiązań strukturalnych, a nawet zmiany rezydencji podatkowej.

 • optymalizacja w zakresie podatku VAT

Nasi eksperci przeprowadzą analizę możliwości redukcji lub rozłożenia w czasie obciążeń VAT poprzez m.in. ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego, charakteru czynności złożonych, okresu rozliczeniowego VAT.

 • optymalizacja w zakresie podatku PCC

Zapewniamy Państwu analizę poszczególnych transakcji podlegających podatkowi PCC co do możliwości takiego ich ukształtowania, aby uzyskać wyłączenie lub zwolnienie podatkowe.


CIT

OpusTax specjalizuje się w weryfikacji prawidłowości rozpoznawania dochodów i kosztów uzyskania przychodów. Oferujemy pomoc w zakresie planowania podatkowo efektywnych struktur operacyjnych, marketingowych, reklamowych i dystrybucyjnych. Doradzamy w zakresie cen transferowych i szeroko rozumianych transakcji transgranicznych. Ponadto zakres działalności OpusTax obejmuje tworzenie efektywnych podatkowo struktur międzynarodowych, analizę podatkową i przygotowywanie umów oraz inne usługi na życzenie Klientów związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.


VAT

OpusTax świadczy usługi bieżącego doradztwa w zakresie podatku VAT. Proponujemy i dostosowujemy struktury minimalizujące ryzyko zakwestionowania rozliczeń VAT przez organy kontroli podatkowej. Nasze rozwiązania powstają zawsze w oparciu o rzetelną analizę stosowanych umów. OpusTax przygotowuje także opinie dotyczące projektów umów.


PIT

OpusTax specjalizuje się w doradztwie dotyczącym sytuacji podatkowej pracowników Klienta, zarówno Polaków jak i cudzoziemców. Usługi te obejmują kwestie podatkowe, ubezpieczenia społeczne, przygotowanie rocznych zeznań podatkowych, a także planowanie struktur podatkowych dla nierezydentów, dyrektorów i kadry managerskiej.


Postępowania podatkowe

Zespół OpusTax reprezentuje i wspiera swoich Klientów na każdym etapie postępowania podatkowego. Zajmujemy się opracowaniem strategii obronnej, negocjacjami z przedstawicielami organów skarbowych, przygotowaniem wyjaśnień, sprzeciwów, skarg, apelacji i wszelkich innych pism dotyczących prowadzonego postępowania.


Inne podatki

Doradztwo podatkowe OpusTax obejmuje także zagadnienia opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, akcyzy, cła i innych podatków oraz podatku od spadków i darowizn oraz innych podatków związanych z sukcesją międzypokoleniową we współpracy z OpusLegal.