Zasady świadczenia usług powierniczych

Grupa OpusNet dąży do wykonywania czynności powierniczych na najwyższym poziomie. Obok zapewnienia Klientowi najwyższego poziomu merytorycznego, w kodeksie etycznym Grupy OpusNet obowiązują zasady:

  • pełnej dyskrecji co do tożsamości Klienta i jego danych osobowych,
  • pełnej dyskrecji co do transakcji, ich warunków i postanowień dokonywanych w ramach czynności powierniczych,
  • działania zawsze w interesie Klienta, za jego zgodą i wiedzą.

Dla zapewnienia stosowania wyżej wymienionych zasad, Grupa OpusNet przy świadczeniu usług zwraca szczególną uwagę na cel i okoliczności stosowania czynności powierniczych.

Podstawową zasadą jest by wszelkie czynności powiernicze służyły celom zgodnym z przepisami prawa polskiego i obcego. Dotyczy to w szczególności prawa obrotu publicznego, prawa dotyczącego ochrony konkurencji, prawa podatkowego, a także innych zakresów, gdzie szczególnie chroniony powinien być interes publiczny.

OpusNet bada, czy czynności powiernicze wykonywane w ramach swoich usług nie godzą w standardy etyczne, a w szczególności praktyki dobrego kupca, dobre praktyki obrotu publicznego czy też zasady obowiązujące w stosunkach rodzinnych.