Opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł uchwalone przez Sejm

Szanowni Państwo, zgodnie z informacjami przekazywanymi w trakcie prelekcji o zmianach w podatkach na rok 2015 w ramach konferencji OpusNet „3 X 4” informujemy, że Sejm uchwalił Projekt ustawy o zmianie ustawy i podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (zw. dalej „Projektem”). Przepisy Ustawy zmieniają i doprecyzowują zasady opodatkowania przychodów z […]

Więcej