Cypr

Cypr posiada najniższą stawkę podatku dochodowego w całej Unii Europejskiej. Równocześnie system podatkowy przewiduje szereg zwolnień obejmujących dochody z wielu źródeł, co może skutkować uzyskaniem jeszcze niższej stawki opodatkowania. Pośród dodatkowych korzyści płynących z rejestracji spółki na Cyprze wymieniać można strategiczne położenie kraju, doskonałą infrastrukturę, czy niskie ceny usług specjalistycznych.

Zakres usług OpusTrust Zakres usług OpusLegal Zakres usług OpusFinance Zakres usług OpusTax
Zakładanie spółek Obsługa korporacyjna Prowadzenie ksiąg Planowanie podatkowe
Sprzedaż gotowych podmiotów Obsługa transakcyjna Audyt VAT
Administracja CBM Rozliczanie podatku dochodowego Inne podatki
Siedziba CBCS Rozliczanie podatku VAT, VIES, INTRASTAT
Rachunki bankowe i inwestycyjne M&A Konsolidacje
Zarząd powierniczy Litigation Rozliczanie różnic kursowych
Nominalny udziałowiec Rozliczanie Special Defence for Contribution Tax
Sekretarz Obsługa podmiotów na rynku publicznym
Obsługa powiernicza funduszy inwestycyjnych
Obsługa powiernicza trustów