Opus IPP™

Program Sukcesji Międzypokoleniowej Opus – OpusIPP™

Planowanie sukcesji pokoleniowej jest zjawiskiem nowym, ale niezwykle istotnym w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Wiąże się z nim konieczność rozwiązania wielu delikatnych zagadnień, między innymi rodzinnych, biznesowych i podatkowych. Prawidłowe i odpowiednio wczesne zaplanowanie sukcesji, dobór adekwatnych narzędzi prawnych oraz profesjonalna opieka nad wdrożeniem planu sukcesji, mogą zapewnić kolejnemu pokoleniu płynne przejęcie rodzinnego przedsiębiorstwa a osobom przekazującym wpływ na sposób i skutki przekazania interesów.

Zespół OpusLegal bierze pod uwagę wszelkie aspekty planowania sukcesji pokoleniowej. Skupiamy się nie tylko na efektywnym wykorzystaniu dostępnych narzędzi prawnych (np. fundacje rodzinne, trusty, fundusze inwestycyjne), ale także wpieramy w zaplanowaniu długofalowej polityki związanej z prowadzeniem rodzinnego biznesu. Wspólnie ze specjalistami z OpusTax i OpusTrust proponujemy rozwiązania, które zmniejszają koszty podatkowe zmiany pokoleniowej. Doradzamy także jak przeprowadzić długotrwały i wieloetapowy proces przekazywania biznesu nowemu pokoleniu przygotowując plany sukcesji.

Program Sukcesji Międzypokoleniowej OpusIPP™ (Opus Inheritance Planning Program™; Opus IPP) obejmuje szeroki zakres usług prawnych, podatkowych, powierniczych, księgowych i ubezpieczeniowych. Usługi te, wykorzystywane pojedynczo lub w powiązaniach, pozwalają na elastyczne i przekrojowe zarządzanie sprawami sukcesji. Celem Opus IPP jest umożliwienie Klientowi przeniesienia środków na rzecz członków rodziny, za życia Klienta, co daje mu możliwość przejścia na emeryturę przy zachowaniu kontroli i praw własnościowych albo na wypadek jego śmierci. Opus IPP jest jedynym programem w Polsce, który tak kompleksowo podchodzi do spraw sukcesji międzypokoleniowej.

Podstawowy zakres usług Opus IPP to:

  • audyt sytuacji biznesowej, prawnej i rodzinnej klienta
  • sporządzenie testamentu
  • przygotowanie pakietu ubezpieczeniowego
  • zawiązanie fundacji prywatnej / rodzinnej lub trustu, sporządzenie regulaminu takiej fundacji lub trustu oraz przeniesienie aktywów.

Ponadto Opus IPP, poprzez indywidualnie dobierane struktury umożliwia rodzinie utrzymanie kontroli nad jej środkami przez wiele pokoleń w sposób, który wzmacnia zasoby rodzinne i ich trwałość.