Nowe przepisy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo, 13 października 2019 r. wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym art. 194 tworzący Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Celem ustawodawcy jest udostępnienie w jawnym, ogólnodostępnym rejestrze, informacji o beneficjentach rzeczywistych niżej wymienionych polskich spółek. Co do zasady, wyżej wymieniona ustawa w art. 58 zobowiązuje do zgłaszania i aktualizacji […]

Więcej