A więc stało się – zegar tyka!

Wczoraj, 14 czerwca w Dzienniku Ustaw RP opublikowano przepisy wprowadzające Klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania (ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r. poz.846). Ustawa nowelizująca przewiduje wejście klauzuli w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. A zatem zacznie obowiązywać już […]

Więcej