Działalność społeczna

W Grupie OpusNet dbamy o to by nasze działania świadczyły o nas jako o odpowiedzialnym partnerze biznesowym i zaangażowanym członku lokalnych społeczności. Dlatego wykraczając poza ramy zobowiązań zawodowych podejmujemy inicjatywy społeczne mające na celu pomoc różnym grupom potrzebującym.

Od 2012 roku wspieraliśmy Schronisko w Milanówku, które zapewnia dożywotnią opiekę niechcianym i chorym zwierzętom. Nasze comiesięczne wsparcie finansowe poprawiało los przebywających tam zwierzaków. Poprzez system wirtualnej adopcji byliśmy opiekunami kilkunastu podopiecznych, z których wielu znalazło już własne domy.

Ważnym elementem naszej strategii odpowiedzialnego biznesu jest mecenat kultury i sztuki. Cieszymy się, że dzięki nam możliwa jest realizacja ambitnych projektów artystycznych i kulturalnych. W 2013 roku Grupa OpusNet objęła mecenat nad sztuką „Pod Akacjami” Jarosława Iwaszkiewicza w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego. Spektakl znajduje się w repertuarze sceny Mrowisko stołecznego Teatru Rampa.

W 2014 roku, na pięciolecie Grupy Opus, została powołana Fundacja Opus Sport. Jej celem jest pomoc Oplimpijczykom i Paraolimpijczykom w płynnym przejściu z wyczynowego uprawiania sportu do kariery zawodowej. Pierwszym programem prowadzonym przez Opus Sport jest Program Rozwoju Kariery Dwutorowej Olimpijczyków. Ambasadorem Opus Sport jest Ola Socha – szablistka, trzykrotna reprezentantka Polski na Igrzyska Olimpijskie.