O Grupie

Grupa OPUS z siedzibą w Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej to dynamicznie rozwijająca się grupa spółek oferująca usługi kompleksowego doradztwa dla przedsiębiorców w takich obszarach jak: powiernictwo (OpusTrust), prawo – gospodarcze, handlowe, cywilne (OpusLegal), podatki (OpusTax) oraz księgowość (OpusFinance).

Usługi Grupy OPUS obejmują swym zakresem systemy prawne i podatkowe z całego świata i skierowane są zarówno do przedsiębiorców z Polski, jak i tych spoza naszego kraju. Dzięki szerokiemu zakresowi usług oferowanych w wielu jurysdykcjach Grupy Opus jest obecnie jedyną w Polsce międzynarodową grupą zapewniającą swoim Klientom serwis oparty na modelu one-stop-shop (wszystko w jednym). Nasi Klienci pochodzą z całej Polski, a także Rosji, Ukrainy, Cypru, Wielkiej Brytanii, Austrii.

Jako grupa, poprzez świadczone przez nas usługi, oferujemy narzędzia, które wspierają Klientów w realizacji ich planów biznesowych na poziomie strategicznym i operacyjnym. Stąd też szczególną uwagę zwracamy na cele biznesowe Klienta, okoliczności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia zaplanowanych działań, tak aby narzędzia te pozwoliły Klientowi na optymalne zrealizowanie zamierzonych celów oraz poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat naszych oddziałów znajdą Państwo w zakładkach “Jurysdykcje” i “Kontakt”.