Zmiana w zakresie ważności certyfikatów rezydencji podatkowej

Szanowni Państwo, pragniemy wyjaśnić, że od dnia 3 stycznia 2015 roku ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1328 ze zm.), zostanie dokonana istotna zmiana w zakresie ważności certyfikatów rezydencji podatkowej. […]

Więcej